Muzicēsim kopā

Autori Aiga Sprindža, Liene Brence, Oskars Patjanko, Kārlis Patjanko.

Mācību palīglīdzekļa mērķauditorija ir profesionālās ievirzes mūzikas izglītības iestāžu pedagogi un audzēkņi.

Uzdevumi apzināti ir veidoti neizmantojot nošu materiālus, lai attīstītu mūzikas uztveri un mācīšanos pēc dzirdes.

“Muzicēsim kopā” ir piedāvātas trīs praktiskās sadaļas.

Pirmajā “Iepazīsti mūzikas instrumentus” ir neliels instrumentu saraksts, kur var iepazīties gan ar senajiem latviešu instrumentiem, gan ar tiem, kuri visbiežāk tiek spēlēti ansambļos un tautas mūzikas kapelās.

Otrajā sadaļā “Pārbaudi savas zināšanas” piedāvāti desmit testi ar dažāda veida uzdevumiem, kuros gan jāieklausās audio fragmentos, gan jāpārbauda savas zināšanas par tradicionālo mūziku.

Trešajā sadaļā “Spēlē un mācies melodijas” soli pa solim, sekojot video piemēriem, pēc dzirdes var apgūt kādu no piedāvātajām melodijām un attīstīt melodijas variēšanas prasmes. Šajā sadaļā iekļautie video piemēri (arī to atšifrējumi notīs) kalpo kā iedrošinājums pedagogiem arī pašiem būt radošiem, spēlēt priekšā saviem audzēkņiem, mācīt un variēt latviešu tautas melodijas pēc dzirdes.