Džeza un populārās mūzikas ģitārists 1.daļa

Mācību materiāla „Džeza un populārās mūzikas ģitārists, 1. daļa“ galvenais uzdevums ir izveidot efektīvu vingrinājumu un aplikatūru formu apkopojumu ar paskaidrojumiem latviešu valodā – mažora gammas skaņkārtu (diatonikas skaņkārtu), minora un mažora pentatoniku, blūza gammu (blues scale), pamazinātās gammas (toņa, pustoņa), mažora, minora, pamazināto un palielināto trijskaņu un piecu veidu septakordu plašo salikumu un to apvērsumu apguvei un audzēkņu apmācīšanai, šo gammu un akordu pielietojumam praksē.

Autors: E.Grafcovs