Grafikas dizains. Iepakojums

Pedagogu apkopotas ierosmes mācību stundām, apgūstot tēmu par grafikas dizainu un iepakojuma veidošanu. Metodiskais materiāls izstrādāts, gatavojoties profesionālās ievirzes mākslas skolu audzēkņu Valsts konkursam 2016./2017. mācību gadā.