Profesionālās vidējās izglītības programmas "Interjera dizains" kvalifikācijas darba izstrāde

Autori: Gundars Vērpe, Baiba Vērpe sadarbībā ar SIA "Datorzinību centrs".

Digitālās projektu krātuves koordinatore: Renāte Vīksna.

Konsultanti: Nora Saulespurēna, Andrejs Broks.

Metodiskajā materiālā secīgi apkopota informācija par interjera projektēšanu un profesionālās izglītības programmas "Interjera dizains" kvalifikācijas darba izstrādi.

Atbalsta materiāls paredzēts, lai palīdzētu audzēkņiem mācību procesā izstrādāt interjera projektu, kas ir pietuvināts praktiskās projektēšanas prasībām un profesijas standartam.