Spēlē, ieklausies, dziedi

Autori Ilma Grauzdiņa un Auriga Jermaka.

"Spēlē, ieklausies, dziedi" ietver pakāpeniski sakārtotu vingrinājumu sistēmu harmonijas praktiskai apguvei, integrējot divas galvenās mācību muzicēšanas formas – spēli uz klavierēm un dziedāšanu, kā arī maksimāli izmantojot triju sensoro sistēmu – dzirdes, redzes un taustes – sadarbību.