Džeza un populārās mūzikas ģitārists 1.daļa

Autors Elvijs Grafcovs.

Efektīvs vingrinājumu un aplikatūru formu apkopojums ar paskaidrojumiem latviešu valodā – mažora gammas skaņkārtu (diatonikas skaņkārtu), minora un mažora pentatoniku, blūza gammu (blues scale), pamazinātās gammas (toņa, pustoņa), mažora, minora, pamazināto un palielināto trijskaņu un piecu veidu septakordu plašo salikumu un to apvērsumu apguvei un audzēkņu apmācīšanai, šo gammu un akordu pielietojumam praksē.