Grāmata. Ilustrācija

Pedagogu apkopotas ierosmes mācību stundām, apgūstot tēmu par ilustrācijām un grāmatu izveidi. Metodiskais materiāls izstrādāts, gatavojoties profesionālās ievirzes mākslas skolu audzēkņu Valsts konkursam 2017./2018. mācību gadā.