Digitālais solfedžo 6. klasei

Mācību līdzeklis "Digitālais solfedžo 6. klasei" veidots saskaņā ar Solfedžo mācību priekšmeta programmu. Tā pamatā ir Intas Udodovas mācību grāmata mūzikas skolu 6. klasei (izdevusi Musica Baltica, 2019). Mācību līdzekļa izstrādātāji ir SIA Datorzinību centrs speciālisti.

Mācību līdzeklis papildināts ar metodisko materiālu pedagogiem, kurā apkopoti skaidrojumi, kā mācību stundās izmantot digitālo mācību līdzekli, kā arī sniegti autores ieteikumi digitālo vingrinājumu lietošanai.