Skaņu meža pasaka

Pasaka aptver mācību vielu un profesionālus apzīmējumus, sākot ar pavisam vienkāršu prasmi atšķirt trokšņus no skaņām, līdz pat skaņu ilgumiem – notīm, skaņu augstumiem – nošu atrašanās nošu līnijkopā un klaviatūrā, dažādiem mūzikas terminiem un žanriem. Uzdevumi ir interaktīvi, rosina domāt radoši un liek pamatus improvizācijai.