Solfedžo 7. un 8. klasei

Mācību līdzeklis “Digitālais solfedžo 7. un 8. klasei” veidots saskaņā ar Solfedžo mācību priekšmeta programmu. Tā pamatā ir Intas Udodovas mācību grāmatas “Solfedžo 7. klasei” (izdevusi Musica Baltica, 2020) un “Solfedžo 8. klasei” (Musica Baltica, 2021). Mācību līdzekļa izstrādātāji ir SIA “Datorzinību centrs” speciālisti.
Mācību līdzeklis papildināts ar metodisko materiālu pedagogiem, kurā apkopoti skaidrojumi, kā mācību stundās izmantot digitālo mācību līdzekli, kā arī sniegti autores ieteikumi digitālo vingrinājumu lietošanai.