Profesionālās kvalifikācijas darba teorētiskās daļas izstrāde dizainā

Autori: Inese Pētersone, Ruta Linīte, Elita Kalnača.

Atbalsta materiāls profesionālās kvalifikācijas darba teorētiskās daļas izstrādei paredzēts profesionālās vidējās izglītības dizaina programmu audzēkņiem, kuri mācās dizaina apakšnozarēs Apģērbu dizains, Materiālu dizains un Reklāmas dizains.

Katrai dizaina apakšnozarei metodiskais materiāla saturs ir veidots strukturēts 3 daļās:

1. Teorētiskās daļas nozīme un vērtēšana;

2. Teorētiskās daļas uzbūve un saturs;

3. Teorētiskās daļas noformēšana.

Materiāls papildināts ar profesionālās kvalifikācijas darba teorētiskās daļas piemēriem un vizuāliem materiāliem.

Metodiskā darba autores izstrādājušas atbalsta materiālu, balstoties uz ilgo pedagoģisko un metodisko pieredzi, strādājot PIKC Rīgas Dizaina un mākslas vidusskolā.