Zīmējums. Kustība.

Metodisko materiālu sagatavojis Latvijas Nacionālais kultūras centrs sadarbībā ar Latvijas mākslas skolu pedagogiem.

Tajā apkopoti dažādi mācību uzdevumi kustības vērošanai un attēlošanai dažādās vizuālā mākslas tehnikās, kā arī 2014./2015. mācību gada profesionālās ievirzes mākslas skolu audzēkņu Valsts konkursa uzdevumi.

Metodiskā materiāla autori - mākslas skolu pedagogi - dalījušies savā metodiskajā pieredzē, materiālā atspoguļojot vienu vai vairākus inovatīvus un veiksmīgus mācību uzdevumu piemērus, kas papildināti ar  ilustrācijām par darba procesu un rezultātiem.